تغییر اقلیم

تغییر اقلیم و تجربه تاریخی بشر

تغییر اقلیم در آسیا چندین بار رخ داده است با کنکاش در تاریخ چند هزار ساله آسیا به محققان یادآور می شود که مردم ساکن آسیای کهن به این اتفاقات واکنش نشان دادند. آن ها دست به کار شدند؛ شروع به کشت محصولات مختلف کردند، شبکه های جدید تجارت را ایجاد کردند و ابتکار خود را برای حل مسائل دیگر نیز به کار گرفتند.

مقاله ی آن ها که در مجله ی Science Advances چاپ شده است، یک مدل رایانه ای را تشریح می کند که در آن، برای اولین بار نشان داده شده که در چه زمان و در کدام نقطه از آسیا، کشت محصولات زراعی اصلی (در زمانی بین ۵ تا ۱۰ هزار سال پیش)، رونق یافته و در ادامه با شکست مواجه شده است.

پژوهش های جدید انجام گرفته از سوی جید دی.آلپویم گودز از دانشگاه کالیفرنیای سن دیگو به همراه کیل بوسینسکی از مرکز باستان شناسی کرو کانیون در کلرادو، دانشگاه ایالتی واشینگتن و دانشگاه مونتانا، نیز به نتایج مشابهی رسیده اند.

وقتی که آب و هوا رو به سرما گذاشت، برخی مردم شروع به نقل مکان کردند و برخی دیگر، به شغل گله داری روی آوردند. مزیت گله داری این بود که احشام در علفزارها به بهره وری می رسیدند؛ جایی که امکان کشاورزی و کشت محصولات غذایی در آنجا وجود نداشت. همچنین بسیاری از مردم تصمیم گرفتند که به تجارت روی آوردند؛ این استراتژی در نهایت به توسعه ی «جاده ی ابریشم» منجر شد. در برخی مناطق نیز، جوامع نسبت به تنوع بخشیدن به محصولات زراعی خود مبادرت ورزیدند.

پژوهشگران، با مدل رایانه ای جدید خود قادر به بررسی جزئیات این پدیده بودند که چگونه تغییرات اقلیمی ، توانایی های جوامع را در تولید محصولات غذایی