دوشنبه, شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

طی ۵۰ سال اخیر که آپارتمان نشینی به سبک زندگی شهروندان افزوده شده است. همواره این زندگی مطلوب هموطنان نبوده است و عده کثیری از این شویه شهر نشینی دل خوشی نداشته و ندارند اما باز منافع شهرداری ها و دولت ها این شیوه اسکان را توجیه می نماید.

ادامه مطلب

اما آپارتمان نشینی پدیده ی نسبتاً جدیدی است.  سابقه ی آن به حدود ۵۰ سال قبل برمی گردد. بزرگ ترین مجموعه ی آپارتمان سازی بخش خصوصی که در دهه ی ۵۰ آغاز به کار کرد. همزمان با آن شهرک های آپارتمانی متعددی برای کارکنان نیروهای مسلح و واحدهای دولت در تهران، آبادان، بندرعباس، اصفهان، شیراز و مشهد آغاز شده بود.

ادامه مطلب
اوباما

رئیس جمهور سابق آمریکا این خانه را به مبلغ هشت میلیون یکصد هزار دلار خریداری نموده و قرار است در آنجا بماند این عمارت در شهرک کالوراما یکی از مناطق اعیان نشین واشنگتن است که محل اقامت سفرای انگلیس، فرانسه، ایسلند و پرتغال می باشد.

ادامه مطلب
خانه ایرانی

چیدمان به سبک ایرانی در سال های اخیر به فراموشی سپرده شده است.گنجینه تمدنی ایران همواره مهد تولد نوآوری و بهزیستی بوده و هست تمام تحولات جهانی از در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، پزشکی، تجاری، سیاسی و… از این سرزمین نشات گرفته است و بستر رویش های نوین خواهد بود

ادامه مطلب